Tôi phải làm gì?

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn

Awesome Image

Công việc, ngành nghề kinh doanh hiện tại

Bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang chưa?

Bạn dự định mở cửa hàng ở địa chỉ nào? Ghi rõ địa chỉ, ưu thế nơi mở cửa hàng?

Bạn sở hữu hay sẽ thuê địa điểm trên?

Nếu bạn sở hữu địa điểm trên, hãy ghi rõ mặt tiền, diện tích sàn, và tổng diện tích của địa điểm?

Ai sẽ là người trực tiếp Quản lý và Điều hành hoạt động của cửa hàng này?

Vui lòng cung cấp: mối quan hệ của người này với bạn ( người làm thuê/anh em bạn bè/ng quen?); độ tuổi; sơ bộ về năng lực của người đó

Tài chính để dành cho việc đầu tư nhượng quyền mà bạn có thể có là bao nhiêu?

Số vốn đầu tư trên là thuộc cá nhân trực tiếp đầu tư hay có tổ chức cổ đông khác?

Nếu được chọn trở thành một thành viên chính thức của Hệ thống nhượng quyền MONOCO, BẠN dự định khai trương vào khoảng thời gian nào ?

Bạn có thể nói sơ qua về ý tưởng, quan điểm cũng như các vấn đề liên quan đến kinh doanh của bạn và MONOCO trong quá trình hợp tác.

Chúng tôi sẽ phản hồi thông tin sớm nhất cho bạn.